Jarosław Dąbrowski

Spółki: zakładanie, przekształcanie i łączenie

Rejestracja spółek

Kancelaria Adwokacka Jarosław Dąbrowski mająca siedzibę w Warszawie (Ursynów) oferuje pomoc w zakresie zakładania spółek – zarówno spółki cywilnej, jak i prawa handlowego. Wykonywane czynności obejmują:

  • sporządzenie projektu umowy spółki
  • rejestrację w Krajowym rejestrze Sądowniczym (KRS)
  • reprezentację przed Głównym Urzędem Statystycznym oraz urzędem skarbowym w celu uzyskania nr NIP i dopełnienia pozostałych formalności

Po zarejestrowaniu spółki adwokat zapewnia również pełną obsługę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o KRS jaki i kodeksu spółek handlowych, o których szczegółowo piszemy w dziale Prawo handlowe i gospodarcze.

Doradzamy również wyborze najwłaściwszej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiana formy działalności

Osobom fizycznym prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą oferujemy pomoc w sprawnej i bezpiecznej zmianie formy prowadzenia działalności w spółkę przy jednoczesnym przeniesieniu na nową spółkę wszystkich przywilejów i obowiązków przysługujących dotychczasowemu przedsiębiorcy. Zmiana taka jest procesem dość skomplikowanym i jej prawidłowe przeprowadzenie wymaga odpowiedniej wiedzy prawnej.

Przekształcanie, podział, łączenie spółek

Oferujemy również porady prawne i pomoc w procesie przekształcania spółki w inną spółkę, podziale spółek oraz w ich łączeniu (fuzje i przejęcia, transakcje M&A). Fuzja spółek jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym, w trakcie którego może ujawnić się szereg trudności. Aby zapewnić procesowi właściwy przebieg niezbędna jest pomoc dobrego adwokata, który zadba o ochronę interesów mocodawcy.

Łączenie spółek powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem analizy due diligence w celu identyfikacji a następnie zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania ryzyk, które mogłyby utrudnić proces łączenia, zwiększyć jego koszty lub wręcz uniemożliwić. W ramach prowadzonej działalności nasza kancelaria oferuje przeprowadzenie badania due diligence pod kątem prawnym.

Obsługa spółek publicznych

Spółkom publicznym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych oferujemy pełną obsługę prawną, przy szczególnym uwzględnieniu obowiązków nałożonych na spółki publiczne, w tym obowiązki informacyjne (komunikaty ESPI i EBI, raporty okresowe) oraz pomoc w poszczególnych procesach, takich jak choćby zniesienie dematerializacji akcji.