Jarosław Dąbrowski

Ochrona konsumentów, polisy

Świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z naruszeniem interesów konsumentów. 

Reprezentujemy podmioty w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pomagamy odzyskać pieniądze wpłacone na polisy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym i niesłusznie pobrane z tego tytułu opłaty w przypadku likwidacji polis.  

W wielu przypadkach podmioty sprzedające polisy, w przypadku ich likwidacji potrącają kwoty sięgające prawe 100% wpłaconych składek.  Pieniądze te można odzyskać w postępowaniu sądowym.

Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą  odzyskać  swoje pieniądze wpłacone do towarzystw ubezpieczeniowych takich jak Aegon, Compensa, AXA, Skandia i innych.