Jarosław Dąbrowski

Sprawy karne

Oferujemy pomoc w sprawach karnych i karnych skarbowych, w tym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub oskrarżyciela prywatnego, a także jako pełnomocnika powoda cywilnego w sprawie karnej, tj. pokrzywdzonego dochodzącego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Oferujemy również obronę w sprawach karnych, w tym reprezentację na etapie postępowania przygotowawczego. Naszym zdaniem obrona w sprawie karnej już na etapie postępowania przygotowawczego, przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, jest najlepszym sposobem zabezpieczenia interesów klienta podejrzanego o popełnienie czynu zabronionego.

Ze względu na szczególnie dolegliwy charakter postępowania karnego oraz drastyczne następstwa wydania przez sąd wyroku skazującego, pomoc obrońcy może mieć duży wpływ na dalsze losy oskarżonego.