Jarosław Dąbrowski

Prawo karne

Oferujemy obronę w sprawach karnych, w tym reprezentację na etapie postępowania przygotowawczego. Naszym zdaniem obrona w sprawie karnej już na etapie postępowania przygotowawczego, przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, jest najlepszym sposobem zabezpieczenia interesów klienta podejrzanego o popełnienie czynu zabronionego.

Oferujemy również pomoc w sprawach karnych i karnych skarbowych, w tym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego, a także jako pełnomocnika powoda cywilnego w sprawie karnej, tj. pokrzywdzonego dochodzącego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Ze względu na szczególnie dolegliwy charakter postępowania karnego oraz drastyczne następstwa wydania przez sąd wyroku skazującego, pomoc obrońcy może mieć duży wpływ na dalsze losy oskarżonego.

Na co można liczyć w określonej kwestii

Sytuacja podejrzanego:

  • udział w postępowaniu karnym jako obrońca,
  • udział w przesłuchaniach świadków i podejrzanego lub oskarżonego
  • sporządzanie zażaleń
  • sporządzanie innych wniosków.

Sytuacja pokrzywdzonego:

  • Aktywny udział w postępowaniu karnym w charakterze pełnomocnika
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji