Jarosław Dąbrowski

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe stanową jedną obszerną dziedzinę prawa regulującą kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej. W jej obrębie można wyróżnić akty prawne o charakterze publicznoprawnym jaki i prywatnym.  Określa dopuszczalne formy prowadzenia działalności i reguluje ustroje przedsiębiorców. Adresatami tej dziedziny prawa są przede wszystkim podmioty gospodarcze.

W skład prawa gospodarczego wchodzą takie dziedziny jak m.in. prawo spółek handlowych, prawo transportowe, prawo bankowe, prawo papierów wartościowych i inne.

W ramach niniejszego obszaru praktyki oferujemy między innymi pomoc w zakładaniu spółek, ich reorganizacji, przygotowaniu dokumentów do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie i obsługa zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów. Reprezentujemy również naszych mocodawców w sporach z innymi przedsiębiorcami oraz doradzamy w kwestiach szczególnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, w tym reprezentację przed organami administracji państwowej i sądami.

Przedsiębiorcom oferujemy również stałą obsługę prawną w ramach ustalonego ryczałtu miesięcznego lub z wynagrodzeniem według uzgodnionych stawek godzinowych.