Jarosław Dąbrowski

Windykacja sądowa, ochrona dłużników

Konsekwencje zadłużenia

W 2012 roku liczba dłużników, którzy nie regulowali w terminie swoich zobowiązań, przekroczyła dwa miliony! Zwłoka w opłacaniu faktur oraz rachunków jest zagrożeniem dla wielu firm, wpływającym negatywnie na ich płynność finansową, a w skrajnych wypadkach może nawet doprowadzić do upadłości danego przedsiębiorstwa. Należy jednak zaznaczyć, że nieregulowanie długów nie jest problemem wyłącznie przedsiębiorców. Bardzo często z trudnością odzyskania należności z tytułu sprzedaży, pożyczki czy spłat borykają się także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W ich przypadku również niepłacenie długów może doprowadzić do bankructwa.

Etapy windykacji

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Warszawie na dzielnicy Ursynów oferuje Państwu usługi z zakresu skutecznego odzyskiwania należności na wszystkich etapach postępowania. Wspomnieć tutaj należy o czynnościach podejmowanych przez adwokata w trakcie czterech faz windykacji.

  • windykacja przedsądowa
  • Nazywana jest również polubowną. Wówczas imieniu Klienta warszawska Kancelaria kontaktuje się z dłużnikiem oraz wszystkie podejmowane przez nią działania zmierzają do zawarcia ugody. Zarówno prowadzone negocjacje, jak i dostarczane dłużnikowi wezwania do zapłaty pozwalają zminimalizować koszty postępowania.

  • windykacja sądowa
  • Do wejścia na drogę sądową dochodzi wówczas, kiedy współpraca z dłużnikiem okazuje się niemożliwa. Warszawska Kancelaria podejmuje się wówczas wyboru odpowiedniego, adekwatnego do sprawy trybu postępowania oraz przygotowuje pozew. Tego typu działania zmierzają do uzyskania wyroku sądowego z tytułem egzekucyjnym.

  • egzekucja komornicza
  • Po orzeczeniu przez sąd tytułu egzekucyjnego sprawę przejmuje komornik. Jednak współpraca z Kancelarią pozwoli Państwu, również i na tym etapie, na bieżąco śledzić przebieg i skuteczność windykacji.

  • działania specjalne
  • W przypadku braku skuteczności powyższych, wymienionych już czynności prawnych oraz niemożności odzyskania należności wierzyciela, nasza Kancelaria jest w stanie zgłosić roszczenia o wszczęcie postępowania karnego (jeżeli istnieją ku temu odpowiednie przesłanki).

Ochrona dłużników

W ramach usługi związanej z ochroną dłużników przed działaniem windykatorów nasza Kancelaria występuje w imieniu swoich Klientów mając na uwadze konieczność ochrony ich interesów. W trakcie wieloletniej praktyki spotykaliśmy się z sytuacjami, w których podstawą egzekucji zadłużenia stawało się przedawnione oraz nieposiadające podstawy prawnej roszczenie. Wówczas niezbędna okazuje się znajomość prawa, która pozwala dłużnikowi wykorzystać odpowiednie narzędzia obrony, chroniące go jednocześnie przed egzekucją świadczeń. Adwokat udzieli porady prawnej w związku z zaistniałą sytuacją oraz pomoże Państwu w wypracowaniu rozwiązań mających na celu ochronę dłużnika przed nieuczciwym wierzycielem.