Jarosław Dąbrowski

Rozwód

Konsekwencje rozpadu małżeństwa

Nie ulega wątpliwości, że rozwód to bardzo traumatyczne przeżycie zarówno dla małżonków, jak i dla pozostałych członków rodziny. Warto więc zadbać o sprawne oraz w pełni profesjonalne załagodzenie i przyspieszenie procesu oraz zatrudnienie dobrego adwokata, który pomoże wypracować korzystne rozwiązanie sytuacji. Niezwykle istotna jest postawa małżonków. Jeśli będą oni w stanie osiągnąć kompromis w najważniejszych kwestiach, możliwe jest przygotowanie pozwu i wszystkich dokumentów, w taki sposób, aby uzyskać wyrok już na pierwszej rozprawie – nawet w przypadku kiedy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Wbrew powszechnemu przekonaniu posiadanie małych dzieci nie musi przedłużać postępowania.

Oferta kancelarii adwokackiej w Warszawie (Ursynów)

Naszą specjalnością są porady prawne oraz udział w sprawach o:

 • rozwód, w tym z orzekaniem o winie,
 • separację,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po ustaniu wspólności ustawowej,
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka,
 • ograniczenie lub pozbawianie władzy rodzicielskiej,

Obsługujemy klientów z Polski, jak również tych mieszkających poza granicami naszego kraju. Zajmujemy się także przypadkami, w których jeden z małżonków jest cudzoziemcem.

Koszty

Warto wspomnieć o tym, że koszt reprezentacji klienta w trakcie postępowania niekoniecznie musi sięgać niebotycznych rozmiarów. Zależy on bowiem od kilku czynników, takich jak:

 • prognozowana długość postępowania
 • zawiłość postępowania
 • posiadanie wspólnych małoletnich dzieci.

Z orzekaniem o winie czy bez?

Podczas rozprawy sąd może orzec, że jeden z małżonków lub oboje są winni rozpadowi współżycia małżeńskiego lub może nie orzekać o winie:

 • jeżeli uda się osiągnąć zgodę obojga małżonków na rozwód bez orzekania o winie którejś ze stron, jak również porozumienie odnośnie wykonywania władzy rodzicielskiej, adwokat będzie w stanie zaoferować konkurencyjne stawki, a sam proces będzie przebiegał o wiele szybciej.
 • jeśli mamy do czynienia z żądaniem orzeczenia o winie, postępowanie może być o wiele dłuższe i bardziej skomplikowane, co jednocześnie wpływa na wzrost wynagrodzenia kancelarii z tytułu świadczonej pomocy. W razie orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka, małżonek uznany wyłącznie winnym rozpadu związku nie może się ubiegać o alimenty od drugiej strony, natomiast małżonek niewinny może zażądać alimentów (pod warunkiem, że w wyniku rozpadu małżeństwa jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu).

Rozwój czy separacja?

Warto pamiętać, iż jedną z podstawowych i uwzględnianych w roku postępowania sądowego przesłanek, pozwalających na orzeczenie rozwodu, jest całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Musi on dotyczyć tak rozpadu więzi psychicznych, fizycznych, jak i majątkowych. Istotna jest także jego trwałość, rozumiana, zgodnie z obowiązującą literą prawa, jako proces nieodwracalny.

Praktyka warszawskiej Kancelarii oraz wielokrotne uczestnictwo adwokata w postępowaniach rozwodowych to czynniki pozwalające zrozumieć niejednoznaczność oraz problematyczność wielu sytuacji, w których uczestniczą nasi Klienci. Usługa w postaci porady prawnej udzielonej przez warszawskiego adwokata pozwoli Państwu ocenić, czy rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter trwały, czy też jest jedynie rozpadem całkowitym. Od tej prawnej diagnozy zależą bowiem dalsze decyzje. W przypadku całkowitego, ale nie zawsze trwałego rozpadu najkorzystniejszym rozwiązaniem może okazać się separacja. W przeciwieństwie do rozwodu – jest ona procesem odwracalnym.

Na chwilę przed rozprawą…

Współpraca z Kancelarią Adwokacką adw. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie pozwoli Państwu zyskać poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Zarówno przeprowadzone konsultacje, jak również udzielone przez prawnika wskazówki ułatwią przygotowanie się do procesu. Takie wsparcie, oczywiście prócz zastępstwa procesowego w trakcie rozprawy, pozwoli m.in. na właściwe, zgodne z normami prawnymi sporządzenie pozwu rozwodowego, określenie przesłanek (w tym także tzw. negatywnych przesłanek – w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie) lub wypracowanie porozumienia małżonków w sprawie opieki nad dzieckiem.

Należy również pamiętać, iż obecność na rozprawie pełnomocnika w osobie adwokata pozwoli Państwu uniknąć wielu nieprzewidzianych sytuacji, wynikających m.in. z roszczeń przeciwnej strony.