Jarosław Dąbrowski

Sprawy cywilne, odszkodowania, spory sądowe

Bez wątpienia aktem prawnym o największym znaczeniu praktycznym, mającym najszersze zastosowanie w sferze regulacji stosunków pomiędzy osobami fizycznymi jaki i w sferze stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami jest kodeks cywilny.

Praktycznie każdy spór pomiędzy osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami ma swoje podłoże i rozwiązanie na gruncie prawa cywilnego. Z tego też powodu doskonała znajomość przepisów kodesku cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego stanowi podstawowy warunek właściwego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego praktykującego w obszarze stosunków cywilnoprawnych i reprezentującego interesy klientów w sporach sądowych.
Nasz kancelaria adwokacka oferuje kompleksowe doradztwo prawne  i repreznentację we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, począwszy od udzielenia porady prawnej po zastępstwo na sali sądowej.
Nasza pomoc może polegać na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu umowy lub jej analizie, negocjacjach z kontrahentem, sporządzeniu opinii prawnej lub wykonaniu innej czynności.
Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Oferujemy zastępstwo procesowe w sporach sądowych na gruncie prawa cywilnego.