Jarosław Dąbrowski

Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w każdej sprawie indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od szeregu czynników, takich jak np.: stopień skomplikowania sprawy, konieczny nakład pracy, estymowany czas trwania sporu sądowego oraz innych, wpływających na przebieg sprawy aspektów.

Kancelaria preferuje ryczałtowy system wynagradzania, lecz stosuje również następujące systemy rozliczeń:

- godzinowy,

- ryczałtowy z dodatkowym wynagrodzeniem uzależnionym od wyniku sprawy.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż system wynagrodzenia wynikającego wyłącznie z ostatecznego rezultatu sprawy nie jest przez Kancelarię realizowany.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów przewidujemy możliwość rozłożenia wynagrodzenia adwokata na raty. W uzasadnionych wypadkach jesteśmy w stanie zgodzić się na odroczenie terminu płatności.

Jednorazowe koszty, związane z usługą udzielania porad prawnych, uzgadniane są indywidualnie z Klientem i wynikają z charakteru poruszanej sprawy oraz jej materii.