Jarosław Dąbrowski

Prawo handlowe

Obsługujemy spółki prawa handlowego i pomagamy obecnym oraz przyszłym przedsiębiorcom w wielu kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nasza kancelaria adwokacka działająca na warszawskim Ursynowie proponuje zarówno realizowanie pojedynczych projektów, jak też stałą obsługę prawną przedsiębiorstw.

Nasz adwokat zajmuje się:

  • pomocą w zakładaniu spółek, ich reorganizacji czy łączeniu,
  • przygotowaniem niezbędnych dokumentów, w tym dokumentacji wewnątrzfirmowych,
  • bieżącym doradztwem dotyczącym prowadzonej działalności,
  • przygotowaniem i obsługą zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów,
  • reprezentowaniem mocodawców w sporach z innymi przedsiębiorstwami,
  • reprezentowaniem Klientów przed sądami i organami administracji państwowej,
  • udziałem w negocjacjach,
  • opracowaniem planu dochodzenia roszczeń.