Jarosław Dąbrowski

Prawo upadłowościowe i naprawcze

Czym jest i co obejmuje?

Stanowi ono de facto gałąź prawa gospodarczego. Reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości.

Reguły i przepisy

Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej i globalnego kryzysu prawo upadłościowe odgrywa coraz większą rolę. Również coraz częściej mają z nim do czynienia podmioty, które dotychczas doskonale radziły sobie na rynku i nie przewidywały pogorszenia się koniunktury.

Znajomość przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz przepisów ksh regulujących tę kwestię jest o tyle istotna dla przedsiębiorców, a w szczególności dla członków organów zarządzających, że nie przestrzeganie przepisów może skutkować bardzo przykrymi konsekwencjami – z majątkową odpowiedzialnością osobistą i karną włącznie.

Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego są na tyle skomplikowane, a całe postępowania po ogłoszeniu upadłości na tyle długotrwałe, że większość przedsiębiorców nie jest w stanie samodzielnie reprezentować własnych interesów w skuteczny sposób i musi korzystać z porady dobrego adwokata.

Nasza oferta

Swoim klientom kancelaria prowadzona w Warszawie (dzielnica Ursynów) przez adwokata Jarosława Dąbrowskiego oferuje:

  • pomoc w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości mocodawcy lub niewypłacalnego kontrahenta
  • porady prawne w kwestii wyboru najlepszego modelu upadłości (upadłość likwidacyjna lub z możliwością zawarcia układu),
  • pomoc w sporządzeniu propozycji układu z wierzycielami
  • reprezentowanie klientów trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości.
  • doradztwo w kwestii ewentualnego wszczęcia postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością